top of page

מבצע "פתק מהרופא" 

מנטרה אישית לכל דבר ועניין

 

השאלות הבאות נועדו לייעל את פגישתנו לטובת בניית מנטרה אישית. יש לענות עליהן בכנות טוטלית. ממליץ לנסות להשקיט קצת את המוח לפני שניגשים אליהן. לקחת כמה נשימות מודעות, להירגע, ולנסות לתת לדברים לעלות באופן טבעי מהמעמקים בשונה מלשלוף את התשובות באופן אוטומטי, ככה, הישר מהראש ומהרציונל וכולי.

בכל מקרה, השאלות והתשובות אינן תחליף לפגישה עצמה, אבל, מאחר שהזמן שמיועד לכך קצר בכוונה, כדי להקל על כל הצדדים לרבות להקל על הכיס, נסו להשיב עליהן בצורה השלמה ביותר.

את השאלון אפשר למלא בקובץ וורד ולשלוח כקובץ מצורף למייל שלי gilbar@gmail.com 

או בגוף המכתב עצמו.

 

 

נא לרשום בכותרת "תשובות לשאלון מנטרה", ולציין בראש המכתב ממי זה, שם מלא, 

אפילו אם כבר דיברנו ו/או החלפנו דברים בהתכתבות בעבר. 

 

 

תודה ובהצלחה!

גילבר

 

השאלות:

  1. מה התלונה? מה הסיבה שגורמת לך לרצות במנטרה ולהשתתף בהרפתקאה שלפניך?

  2. מה את/ה רוצה להשיג בסופו של דבר?

  3. מה נוסה בעבר לטובת העניין?

  4. מדוע נראה לך שזה לא עבד?

  5. מי/מה עליך להיות לדעתך כדי שיושג מבוקשך? איזה בנאדם, אילו איכויות/תכונות וכולי?

  6. מה צריך לקרות במציאות לדעתך כדי שיושג מבוקשך?

  7. מה את/ה מאמין/ה שיכול לקרות בהקשר זה?

  8. מה את/ה בפירוש לא מאמין/ה שיכול לקרות?

© 2018 גילבר רובננקו דיין - כל הזכויות וזה
bottom of page