top of page

הרגלים של מוארים - מה הולך להיות

המפגש הראשון עוסק ברוח האדם. זהו מפגש שמפשט, ממרכז וממרקר ממיטב העקרונות שפותחו באלפי שנות היסטוריה מתועדת ברחבי הפלנטה לאספקט הזה שלנו, הקופים המדברים. מתוך הטופ של הבודהיזם הטיבטי, הקבלה המעשית, הנצרות מיסטית, אמנויות הלחימה מן המזרח (בפרט היפניות), השמאניזם, הרפואות העממיות לסין וליפן, משנתו של אקהרטולה, משנתה של ביירון קייטי מורתי היקרה, ועוד ועוד. הכל במטרה להנגיש, להקליל, לחבר את זה בפשטות אל היומיום. 

המפגש השני – אותו כנ"ל – אלא שמוקדש לאספקט הרגשי של האדם. כאן אני משתדל להוסיף גם מניסיון קליני בן 25 שנה של טיפול באנשים בשלל זרמים ואסכולות.

המפגש השלישי – אותו כנ"ל – והוא עוסק באספקט המנטלי של האדם, קרי, המכניזם של התודעה, של המחשבה, כל מיני חוקי עשה ואל תעשה ש"בתוך" המוח. הכל במטרה לחדד ולרתום את קרן הלייזר הזו שרצה לנו בין האוזניים לתועלתנו האישית, הבינאישית, הבריאותית, הרומנטית, העסקית ועוד ועוד.

כך "הרגלים של מוארים" היא סדנה שנוגעת בלבה של השילוש המקודש – רוח/רגש/שכל, מציפה את העקרונות המעשיים ביותר והזמינים ביותר שכל אדם באשר הוא אדם יכול לאמץ כהרגל. משום שיש משהו מופלא, כמה משהואים כאלה, שפשוט חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב בכל התרבויות הנשגבות ובקרב כל המדריכים והמדריכות שטרחו לנסחם כבר.  

bottom of page