top of page

מה זה עץ חיים?

 

עץ החיים, בהקשר המאמר שלפניכם, הוא כלי באמצעותו ניתן לבאר ולהבין הרבה מאד תופעות ארציות ורוחניות, בפרט את הכוחות המרובים והשונים שפועלים באדם. בדומה אולי למפות אסטרולוגיות ולמודלים תיאורטיים אחרים, עץ חיים שמצויר כהלכה נותן לנו הצצה מעמיקה ומדויקת להפליא לגבי התנהלותו של אדם, נטיות אופי, פחים להיזהר מהם, מנופים להתמנף מהם, חולשות בריאותיות, חוזקות, שיעורים נשמתיים, שיעורי חיים ועוד ועוד. 


לעתים ניתן להבין ממנו גם את שורשיהן של טראומות עבר, שלימים עלולות לחבל במערכות יחסים ובכל חלקה טובה, ומנגד את שלל הכישורים/מתנות שבאנו לחלוק עם העולם כאינדיוידואלים. לעתים אפילו הצצה אל העתיד, או מוטב, אל תרחישים בעלי סבירות גבוהה שיופיעו בעתיד.

 

למעשה, ניתן למצוא בעץ חיים המותאם אישית, כל דבר מכלל שטחי החיים של אנוש. כמובן, אם יודעים לקרוא נכון את המפה.

מאיפה זה נחת עלינו כל הטוב הזה?

 

עץ החיים הוא מודל אנרגטי וחוק אוניברסלי גם יחד, שכל מיני תרבויות עלו עליו לאורך המילנייה, כאשר המובילה בין תרבויות אלה היא דווקא זו שפה אצלנו, גברת יהדות, בפרט הקבלה היהודית.

בדומה אולי למודל חמש הפאזות הסיני או מודל הצ'אקרות הקלאסי של ההודים,או כאמור קשרי הגומלין שבין גרמי השמיים לחוויה האנושית, קרי, אסטרולוגיה - עץ החיים עשוי לייצר עבורנו סדר בתוך הפוטנציאל הרחב והעשיר שקיים בכל אנוש. 

במאמר מוסגר ומניסיוני בישראל, אנשים נוטים (בפרט שומרי המצוות מהסוג השמרני יותר שבארצנו) לבלבל בין כתבי הרב יהודה לייב הלוי אשלג, "בעל הסולם", לבין מגוון הפרשנים והפרשנויות שברחבי העולם כולו, שבחנו ביסודיות ומקרוב את הסכמה הלוגית שמאפיינת את התרשים הנ"ל, ומצאו אותה עומדת בזכות עצמה ללא ההקשר הקבלי/יהודי. 


עם זאת, אין סתירה בין הפרקטיקות השונות. להפך. עבור הגמישים מחשבתית שבינינו יש אפילו הפרייה והעצמה הדדית.

מה נלמד בקורס

  • את סוד כל האותיות לפי מספר גישות

  • את סוד כל הנתיבים הגלויים והנסתרים

  • את סוד כל הספירות והקורלציה ביניהן לבין מודלים אנרגטיים אחרים​ 

  • את סוד ארבעת האלמנטים במודל הצועני

  • לאחר אינטגרציה של כל הנתונים הללו, נלמד לבנות מפות אישיות לכל אדם, ולנתחן. 

טכני

  • 30 - 40 שעות פרונטליות בסה"כ. שעתיים וחצי שלוש מדי מפגש, פעם בשבוע.

  • הקורס יתחיל ברגע שיתמלא במתעניינים.

  • נפגש פעם בשבוע או בימי שני בערב או בימי שלישי בבוקר בביתי שבפרדס חנה. הימים והשעות ייקבעו סופית, לפי העדפת הרוב.

  • עלות הקורס: 1800 ש"ח.  התשלום יתבצע מראש למען הסדר הטוב וכדי להבטיח מקום. (הקבוצה הולכת להיות, בכוונה, קטנה ואינטימית)

  • בסוף הקורס תינתן חוברת הדרכה עם תרשימים ועם כל החומר הנלמד בפירוט רב. את חוברת ההדרכה הזו אני מעדכן כבר 20 שנה, והיא פרי ניסיון של 20 שנות הכנת מפות ואינטגרציה בין ארבע גישות שונות למודל זה אותן למדתי בשקדנות ואף פיתחתי קצת בעצמי ברבות השנים.

bottom of page