top of page

שיעורי שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע (4)

את המשימה הבאה, במלוא הכנות, אני חושב שנתתי למאות אם לא לאלפים במהלך השנים. בעצמי מילאתי אותה כמה פעמים, בנקודות זמן שונות בחיים. לכאורה היא עשויה להיראות פשוטה עד מובנית מאליה, אבל היא מקפלת בתוכה אנרגיה עצומה כשעושים אותה מכל הלב. 

הסיפור הוא כזה: 

 

קחו דף וחלקו אותו באמצע לשני חלקים. תעבירו קו עם עט או קפלו אותו בחצי. מה שמתאים לכם. העיקר שתצרו שתי עמודות.

 

בעמודה הימנית רשמו בתור כותרת: אני אוהב/ת. 

 

בעמודה השמאלית רשמו בתור כותרת: אני טוב/ה ב-.

מלאו את שתי העמודות. אני ממליץ בנפרד, לא לסרוגין בין השתיים, אבל זה לא כזה קריטי.

 

ב"אני אוהב/ת" - רישמו ללא הגבלה, כמה שיותר יותר טוב, את כל מה שאתם אוהבים. כל דבר שממלא אתכם בשמחה. זה יכול להיות דברים מסובכים, לדוגמא: "אני אוהב שאנשים מתרגשים מדברים שאני יוצר", וזה יכול להיות דברים "פשוטים", כגון: "אני אוהב לקרוא ספרים" או "אני אוהבת לבלות במחיצתם של האחיינים שלי". 

 

רשמו מצדי גם אלף אהבות שכאלה. הגיעו למצב שבאמת כתבתם מדגם מייצג אם לא את כל מה שאתם חושבים שאתם אוהבים בעולם הנפלא הזה שלנו. ובכל מקרה, אל תשלחו לי את המשימה לפני שלפחות רשמתם 20 דברים.

ואז עברו לעמודה של "אני טוב ב-". 

 

שוב, זה יכול להיות דברים מסובכים, כגון: "אני טוב בפתרון משוואות מעריכיות עם 30 נעלמים", וזה יכול להיות דברים יומיומיים או מופשטים משהו, כגון: "אני טוב בלהקשיב לאחרים."

היו נדיבים עם עצמכם. רשמו ה-כ-ל. 

ותבורכו...

 

בהצלחה :) 

bottom of page