top of page

שיעורי שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע (8)

משימה #8 בודקת את משימה #6 שבודקת את משימה #4...

 

ביחרו שלושה דברים מכל עמודה שבמשימה #4, שלוש אהבות ושלושה דברים שאתם מעידים על עצמכם שאתם מצטיינים בהם. נסו לבחור כאלה שהזנחם יחסית בזמן האחרון, בהשוואה לדברים אחרים שרשומים שם. 

התחייבו לעסוק השבוע לפחות למשך שעה עבור כל בחירה.

להמחשה: 

 

אוהבת לקרוא, אוהבת לטייל בחוף הים, אוהבת לאפות.

מצטיינת להאזין לחברה טובה כשהיא מספרת לי על החיים שלה, מצטיינת בפתרון משוואות מעריכיות, מצטיינת בסידור פרחים באגרטל. 

 

עכשיו מלאו את היומן... יום ראשון הולכת לקרוא בין 19:00 ל-20:00, יום שני מטיילת בחוף הים עם עלות השחר... 

סה"כ שישה במספר, או כמה שתצליחו... 

 

משימת הכתיבה הנ"ל מקנחת בתיעוד לאחר ביצוע. תתארו איך היה, מה הצלחתם או לא הצלחתם, איך הרגשתם, אילו מחשבות עלו לכם כשהלכתם על זה, תוך כדי ואחרי. האם היו התנגדויות מבית ומחוץ? איך טופלו? מה קרה בעקבות זה? וכל מחשבה והגיג רלוונטיים שעולים לכם לטובת העניין.

 

ב ה צ ל ח ה! 

bottom of page