top of page

שיעורי שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע (12)

טוב... אנחנו מתקרבים לסיום הסדנאית שלנו. אפשר להריח את העוגה שבתנור בכל רחבי הבית.

אבל לפני שניפרד, נותרו לנו שתי משימות.

 

המשימה הבאה זהה למשימה הראשונה. נכתוב בזמן הווה צילום מסך איפה אנחנו כעת בכל תחום ותחום. מה רגשותינו ומחשבותינו לגבי כל נושא ונושא.

אחרי כן, ורק אחרי כן, אנא הוציאו מהבוידעם את המשימה הראשונה ועשו השוואה.

מה השתנה? מה נשאר אותו דבר ומזמין עדיין התייחסות?

מה השתפר? 

מה נהיה יותר גרוע (חס ושלום)? 

ובאופן כללי, מה למדנו על עצמנו בתהליך? 

ענו גם על שאלות אלה בכתב ושילחו לי.

 

אז... יאללה, רובוטה!  

bottom of page