top of page

שיעורי שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע

 

משימה במתנה

 

המשימה שלפניכם נולדה בעקבות נושא ששב ופוקד את הקליניקה שלי במגוון ואריאציות לאורך כל השנים, ואיכשהו בזמן האחרון בתכיפות גוברת. הנושא שלה, לצורך העניין: כבוד הדדי. היא לא קשורה למהלך הממוקד שבניתי בסדנה. היא ספיישל. וכל אחד יכול למלא אותה, לא משנה באיזה שלב הוא בסדנה. 

חלק א

הכינו רשימה של שמות של אנשים בחייכם, בין אם בהווה ובין אם מן העבר, שאתם חשים שזה חורק אתם במובנים מסוימים, שיש לכם טעם מר בפה לגבי היחסים שלכם אתם, שזה לא הכי הרמוני, מכווצ'ץ' לכם את הלב וכולי. שלא לדבר על אנשים שאתם ממש כועסים עליהם. 

חלק ב

עבור כל אדם ברשימה הנ"ל צרו שתי עמודות. בראשונה תכתבו מה אני מביא/ה לקשר ובעמודה השנייה מה הוא מביא לקשר.

מלאו את העמודות. בכותרות. באיכויות. בשלל התרומות של שניכם במערכת היחסים. 

חלק ג

אחרי שהשלמתם את העמודות לכולם עם רשימות המכולת הללו - עברו בנחת אחד אחד, וענו על השאלה הבאה: מה הבנתי?

זהו.

אשמח לקרוא את ממצאיכם. אנא השיבו במייל חדש (לא reply) ומראש מתנצל אם תגובתי תתעכב.
מבטיח לחזור לכולם. 

 

חיבוק ענק!

גילבר

bottom of page